Karavla Rječnik Bilja
Dendrologija Hortikultura Botanika
Add to Google
RSS FEED NOVE BILJKE
Karavla Hrvatski Dictionary of plants imenik bilja
http://www.karavla.com
"Karavla Rječnik bilja" je jedinstveno botaničko leksikografsko djelo na hrvatskom jeziku. U ovom su djelu svaki rod i svaka vrsta
obilježeni autorom, što je osobito važno za botaničare i one koji se botanikom bave kad trebaju obilježiti više vrsta imenom autora radi
razlikovanja svojti. Isto je tako važno istaknuti da su pojedine vrste označene i istoznačnicama i da je svaki rod obilježen uobičajnim
hrvatskim imenom ako postoji, a ako se radi o rodu koji nema hrvatskog imena, dano je transkribirano latinsko ime na hrvatskom. Osim
toga je uz svaku vrstu doneseno područe njene rasprostranjenosti i za neke naziv na engleskom, njemačkom ili ruskom jeziku. To su
vrijedni podaci, osobito kad se radi o stranim rodovima i vrstama koji postupno prodiru k nama bilo kao uresne biljke bilo kao korisne
vrste ili pak preko literature.
prof. dr. Ivan Šugar

Rukopis prepisao stručni savjetnik mr. sc. Mladen Stojković, dipl. ing. šum.

Autor Rječnika bilja dendrolog mr. sc. Josip Karavla, dipl. ing .hort. i šum.

Prvi rječnik elektroničke građe e book na hrvatskom jeziku Branimir Karavla ISBN 978-95395754-0-1.
Biografski podaci o autoru

Mr. sc. Josip Karavla dendrolog rodio se u Zagrebu 1929 godine. Nakon realne gimnazije
diplomirao je na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu, Šumarskom odsjeku, biološki smjer. Od
1953 do 1954 radi u Šumariji Sljeme, a zatim u hortikulturi. Od 1. X 1960. Na dužnosti je
sveučilišnog asistenta na Katedri za šumarsku genetiku i dendrologiju. U tijeku 1958. Polaže
stručni ispit. Dana 6. I 1964. Upisao je na Šumarskom fakultetu poslijediplomski studij iz
područja dendrologije, parkiranja i ozelenjavanja. Magistrirao je 1969. Obranivši magistarski rad
pod naslovom “Dendrološka i šumsko - uzgojna važnost starih parkova u Samoboru.”
Početkom 1969. Izabran je za predavača iz premeta dendrologija i na biološkom i tehničkom
smjeru Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Krajem 1976. bio je izabran u zvanje višeg sveuč.
Predavača iz područja dendrologije do umirovljenja 1. X 1993. Područje znansvenog i stručnog
rada je dendrologija i hortikultura, napose dendrološke vrste (Samobora, Zagreba i Rijeke) i
njihove hortikulturne značajke. Dugo je vrijeme radio (1966. - 1990.) na izučavanju oblika i
svostava naših autoktonih lipa. Napisao je više naučnih i stručnih radova, a rezultate svojih
istraživanja objavio u više domaćih stručnih časopisa i enciklopedija (Šumarska enciklopedija I,
II i III). Mr.sc.Josip Karavla je preminuo u Zagrebu 5.11.2008 godine.
                    
http://www.karavla.com
http://www.karavla.com
http://www.karavla.com
http://www.karavla.com
Josip Karavla
mr. sc. Josip Karavla, dipl. ing. hort. i
šum.
1929-2008
http://www.karavla.com
Park Ribnjak Zagreb
PARK MEDVEDNICA ZAGREB
VIDIKOVAC PARK MAKSIMIR ZAGREB
PARK RIBNJAK ZAGREB
PARK NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG ZAGREB
All contents copyright © 2011, www.karavla.com All rights reserved.
RJEČNIK BESPLATAN DOWNLOAD
ebook
ISBN 978-953-95754-0-1
Visit Octavia's Karavla bookshop