E BOOK
KARAVLA RJEČNIK BILJA
POKLON OD UREDNIKA
Add to Google
RSS FEED NOVE BILJKE
Karavla Hrvatski Dictionary of plants imenik bilja
http://www.karavla.com
Karavla Rječnik Bilja ISBN 978-95395754-0-1 se sastoji
od 761 stranice elektroničke građe
.  Poklon za
slobodnu upotrebu svim ljubiteljima bilja  

Urednik Branimir Petar Karavla
Josip Karavla
mr. sc. Josip Karavla, dipl. ing. šum.i hort
1929 - 2008
Markova Crkva Zagreb
Hrvatska
All contents copyright © 2009, www.karavla.com All rights reserved.
ISBN 978-953-95754-0-1
ebook DOWNLOAD